X
تبلیغات
طبیعتb

طبیعتb

بررسی راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

مرکز دانلود فایل نگارا | بررسی راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

         konkor                 

 


برچسب‌ها: بررسی,راه,كارهای,ایجاد,انگیزه,در,دانش,آموزان,و,تاثیر,آن,در,پیشرفت,تحصیلی,
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۵:۱۱ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی روش های تولید ماشینی کامپوزیت

مرکز دانلود فایل نگارا | بررسی روش های تولید ماشینی کامپوزیت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 


برچسب‌ها: بررسی,روش,های,تولید,ماشینی,کامپوزیت,
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۳۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی فرار از مدرسه و راه درمان آن

مرکز دانلود فایل نگارا | بررسی فرار از مدرسه و راه درمان آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 


برچسب‌ها: بررسی,فرار,از,مدرسه,و,راه,درمان,آن,
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۲۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

  هدف از اینپرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس مورد بررسی قرار می گیرد

  در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. 

  جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spss و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد.

  ابزار گردآوری اطلاعات

  در این تحقیق جهت ارزیابی سبک های رهبری، پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ[1]به کار گرفته می شود ، این پرسشنامه توسط باس و آوولیو[۲] (1994) تهیه شده و تا کنون چند بار ویرایش شده است که در این پژوهش از ویرایش دوم آن که در سال ۲۰۰۰ تهیه شده استفاده می شود. در زمینه مدیریت دانش نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغییرهای مدل سنگ بنای مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرد.

  ۸-۳ روایی و پایایی پرسشنامه

  روایی و پایایی از مباحث مهمی هستند که باید در مورد هر پرسشنامه سنجیده شوند و تنها زمانی که این دو عامل در سطح مطلوب ارزیابی گردند، می توان داده های حاصل از پرسشنامه را مورد تحلیل قرار داد و نتایج حاصل از تحقیق قابل اطمینان خواهند بود. در این تحقیق نیز این عوامل مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج به شرح زیر ارائه گردید.

  ۱-۸-۳ پرسشنامه رهبری چندعاملی[۳] باس و آوولیو[۴]

  این پرسشنامه برای اولین بار در تحقیقات برنارد باس[۵] در سال ۱۹۸۵ به کار گرفته شد. باس به فکر ابزاری بود که بتواند رهبری تحول آفرین را از سایر شیوه های رهبری تمیز دهد، تا به این وسیله بتواند تأثیر نتایج آن را در ابعاد مختلف سازمان ها از قبیل (عملکرد، بازده، فرهنگ، رضایتمندی و…) به دست آورد. بدین منظور وی در ابتدا ابعاد و شاخص های فراوانی را برای ارزیابی رهبری تحول آفرین پیشنهاد کرد و میزان اعتبار و همبستگی هر یک از شاخص ها را در تحقیقات متعددی آزمود. نتایج تحقیقات باس و دیگر محققان در مورد پرسشنامه MLQ، طیف کاملی از رهبری شامل رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر را پدید آورد. اگرچه هدف از طراحی پرسشنامه MLQ، در ابتدا بررسی الگوی رهبری تحول آفرین بود، اما به دلیل دستیابی به اعتبار و قابلیت بیشتر پرسشنامه، شاخص های رهبری تبادلی و عدم مداخله گر را نیز در پرسشنامه دخالت داد و با در هم ریختن سؤالات مربوط به هر کدام از شیوه های رهبری، تکمیل کنندگان پرسشنامه را در موقعیتی قرار داد، که آنچه را به واقعیت نزدیک تر است، علامت گذاری کنند(موغلی،۱۳۸۲).

  ۱-۱-۸-۳ پایایی (اعتماد) پرسشنامه رهبری چند عاملی

  پایایی یکی از ویژگی های ضمنی ابزار اندازه گیری می باشد. پایایی به میزان ثبات و دقت واقعی ابزار اندازه گیری اشاره دارد. به عبارتی ساده تر، به دنبال این است که این ابزار در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما می دهد(سرمد و دیگران،۱۳۸۱). به طور خلاصه پایایی به دقت، اعتماد پذیری و ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند(مؤمنی،۱۳۸۶).

  پرسشنامه رهبری تحول آفرین شامل ۹ عامل و ۳۶ گویه می باشد، که به بررسی شاخص های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر می پردازد. ویرایش پرسشنامه MLQ در سال ۲۰۰۰ و سال ها بعد نیز توسط باس و آوولیو انجام شده است، اما به دلیل هنجاریابی پرسشنامه MLQ سال ۲۰۰۰ در ایران، توسط موغلی در سال ۱۳۸۱ در این تحقیق نیز از این پرسشنامه استفاده شده است. موغلی برای بازیابی پرسشنامه، آزمونی را در دو نوبت برای آزمودنی های یکسان اجرا کرد. نتایج بدست آمده دارای همبستگی بوده و نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه بود. و نهایتاً ضریب آلفای کرونباخ آن برابر ۹۵% بدست آمد که از پایایی بالایی برخوردار بود. 

  2-1-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه رهبری چند عاملی

  در بحث از اعتبار یک مفهوم، سؤال اساسی این است که آیا گویه ها همان مفهومی را می سنجند که مورد نظر ماست؟ بنابراین سنجش اعتبار به تعریف ما از مفهوم، یا به عبارتی بهتر به کاربرد گویه برای سنجش موضوع مورد بررسی بر می گردد، نه خود گویه( الرک و بی ستل ،۱۳۸۰). در واقع روایی تعیین می کند که ابزار تعبیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد. مقصود از روایی این است که پرسشنامه، قادر به اندازه گیری آن چیزی است که برای آن طراحی شده است یا خیر (سکاران ،۱۳۸۰).

  روایی و اعتبار این پرسشنامه بارها در خارج از ایران مورد  آزمون قرار گرفته است و نتایج مشابه در ۵ قاره جهان بدست آمده است. محققان در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، اتریش، اسپانیا، هلند، لهستان، اسکاتلند و… در پروژه های تحقیقاتی خود از این ابزار استفاده کرده اند. روایی پرسشنامه MLQ در سال ۱۳۸۲ با استفاده از روش های دلفی، توزیع مقدماتی پرسشنامه و دریافت نظرات اصلاحی و بررسی پرسشنامه با توجه به جنبه های مختلف روایی، توسط موغلی در سال ۱۳۸۱ انجام شد. ترجمه و روان سازی پرسشنامه MLQ و واژه یابی مناسب با توجه به شرایط بومی، فرهنگی و اداری سازمان های ایران نیز توسط وی انجام شده و به روایی قابل قبولی رسیده است.

  ۳-۱-۸-۳شاخص های مورد سنجش در پرسشنامه رهبری چند عاملی

  الف)این تحقیق در پی آزمودن پنج شاخص رهبری تحول آفرین به شرح ذیل می باشد:

  ·        ویژگی های آرمانی

  این شاخص شامل موارد زیر می باشد :

  –         القای افتخار و غرور به اعضاء

  –         صرف نظر از علایق فردی به خاطر مصلحت گروه

  –         عمل کردن به شیوه هایی که باعث جلب احترام دیگران می شود

  –         نشان دادن احساس قدرت و شایستگی

  ·        رفتارهای آرمانی

  این شاخص شامل موارد زیر است :

  –         صحبت کردن در مورد مهمترین ارزش ها و باورها

  –         تصریح در اهمیت داشتن یک احساس قوی نسبت به هدف

  –         توجه به نتایج معنوی و اخلاقی تصمیمات

  –         تأکید بر اهمیت داشتن حس همکاری در مأموریت ها

  ·        ترغیب ذهنی

  این شاخص شامل موارد ذیل است :

  –         بررسی دقیق پیشنهاد ها

  –         جستجوی چشم اندازهای مختلف به هنگام حل مسائل

  –         وادار کردن دیگران به نگریستن به مسائل از زوایای مختلف

  –         تشویق به کارگیری نگرش جدید و تفکر غیر سیستمی برای پرداختن به مسائل

  ·        انگیزش الهام بخش

   این شاخص شامل موارد ذیل است :

  –         صحبت خوش بینانه درباره آینده

  –         صحبت همراه با جدیت و شوق درباره کارهایی که باید در آینده انجام شود

  –         تأکید بر اهمیت آینده نگری

  –         القای حس امید نسبت به دستیابی به اهداف

  ·        ملاحظات فردی

  این شاخص شامل موارد ذیل است :

  –         کمک به برآورده کردن استعدادهای بالقوه زیردستان

  –         صرف وقت برای راهنمایی و آموزش

  –         رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص و نه صرفأ به عنوان اعضای گروه

  –         توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد

  ب)شاخص های رهبری تبادلی شامل :

  ·        پاداش های مشروط

  این شاخص شامل موارد ذیل است :

  –         کمک کردن به زیردستان متناسب با تلاش آن ها

  –         مشخص کردن افرادی که برای رسیدن به اهداف برجسته شایسته می باشند

  –         تعیین منافع دریافتی افراد بعد از تحقق اهداف

  –         بیان احساس رضایت از زیردستان تنها پس از تحقق اهداف توسط آن ها

  ·        مدیریت بر مبنای استثناء فعال

  این شاخص شامل موارد ذیل است :

  –  تمرکز صرف بر رسیدگی به اشتباهات، انتقادات، شکایت ها، انحراف از معیارها و شکست ها

  –         بررسی و پیگیری منشأ تمام اشتباهات

  –         درس گرفتن از اشتباهات در جهت دستیابی به استاندارها

  ·        مدیریت بر مبنای استثناء منفعل

  این شاخص مشتمل بر موارد زیر است :

  –         دخالت پس از به اشتباه کشیده شدن مسائل

  –         اعتقاد راسخ به این امر که “سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند”

  –         دخالت در امور صرفاً در موارد بحرانی

  ج) شاخص های رهبری عدم مداخله گر شامل :

  –         اجتناب از دخالت در مسائل مهم

  –         عدم حضور در هنگام نیاز

  –         اجتناب از تصمیم گیری

  –         طفره رفتن از پاسخ با سؤالات مهم و جدی  

  دسته بندی این شاخص ها در قالب گویه های مندرج در جدول۱-۳ می باشد.

  ۲-۸-۳ پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش

  در این پژوهش به منظور سنجش وضعیت متغییر مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، که البته در طراحی این پرسشنامه از پرسشنامه ای استاندارد که به [6]KMATمشهور است، استفاده شد. KMAT یا ابزار ارزیابی مدیریت دانش، به منظور ارزیابی اولیه و در عین حال سطح بالای سازمان ها  از مطلوبیت مدیریت کردن دانش در آن ها طراحی شده است. تکمیل KMAT می تواند به سازمان کمک کند نواحی را که نیاز به توجه بیشتر دارد، و از سوی دیگر رویه هایی را که در آن ها خوب عمل کرده بهتر بشناسد. این ابزار چهار عامل؛ رهبری، فرهنگ، فناوری و سنجش یا اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش، را پیشنهاد می کند که می تواند به منظور پرورش و توسعه دانش سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش به کار روند. این فرآیند شامل گام هایی است که سازمان جهت شناسایی اطلاعات مورد نیاز خود و چگونگی طریقی که این اطلاعات را در سطح سازمان جمع آوری، تطبیق و منتقل می کند بر می دارد. KMAT یا ابزار اندازه گیری مدیریت دانش توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکاAPQC) )[7] و آرتور آندرسن[۸] در سال ۱۹۹۵ برای کمک به سازمان ها در جهت ارزیابی فرصت ها و نقاط قوت شان در مورد مدیریت دانش توسعه داده شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق بعد رهبری مدیریت دانش مورد توجه و بررسی قرار داده شده است، لذا با استفاده از گویه های مربوط به این بعد در پرسشنامه KMAT و انجام مطالعات دقیق تر در زمینه ی این بعد پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۰ گویه مبتنی بر شاخص های مدل سنگ بنای مدیریت دانش طراحی گردید که سؤالات آن بر اساس طیف لیکرت می باشند. جزئیات تقسیم بندی گویه ها به شرح جدول ۷-۳ می باشد.

  ۱-۲-۸-۳ پایایی پرسشنامه مدیریت دانش

  پایایی این پرسشنامه ابتدا از طریق آزمون آلفای کرونباخ[۹] سنجیده شد. در سنجش پایایی گویه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ، همسانی درونی یا ثبات درونی گویه ها سنجیده می شود. ضریب آلفا بین ۰ تا ۱ در نوسان است. هرچه آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود. البته در بیشتر تحقیقات مربوط به علوم اجتماعی، که هدف پژوهشگر بررسی میزان همبستگی دو متغییر است، آلفای بالاتر از ۷/۰ مطلوب و قابل قبول است( غیاثوند ،۱۳۹۰).

   چنانکه جدول ۱-۳ نشان می دهد، ضریب آلفای کرونباخ معادل۹۵۶/۰ می باشد می توان بیان نمود که این پرسشنامه از پایایی بالا و قابل قبولی برخوردار است.

  جدول ۱-۳: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های مدیریت دانش

  ضریب آلفا

  ۹۵۶/۰

  تعداد گویه ها

  ۲۰

  علاوه بر آن برای اطمینان بیشتر در مورد پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، علاوه بر محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، از روش دو نیم سازی[۱۰] نیز استفاده شد. در این روش ابزار اندازه گیری در بین نمونه، مورد آزمون قرار می گیرد؛ سپس به دو نیمه تقسیم می شود و ضریب همبستگی دو نیمه محاسبه می شود(غیاثوند،۱۳۹۰).

  بر این اساس مطابق جدول ۲-۳ ضریب همبستگی بین دو نیمه ۸۶۱/۰ بوده است که نشان دهنده ی پایایی قابل قبول پرسشنامه طراحی شده است. از طرفی ضریب قابلیت اعتماد کل آزمون که از روش اسپیرمن براون معادل ۹۲۵/۰ بدست آمده نیز مؤید پایایی بسیار خوب این پرسشنامه می باشد.

  جدول ۲-۳: نتیجه آزمون دو نیم سازی گویه های مدیریت دانش

  آلفای کرونباخ نیمه اول

  ۹۲۳/۰

  آلفای کرونباخ نیمه اول

  ۹۱۹/۰

  همبستگی بین دو نیمه

  ۸۶۱/۰

  ضریب اسپیرمن براون

  ۹۲۵/۰

  ۲-۲-۸-۳ روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش

  برای سنجش اعتبار محتوایی[۱۱] که بیانگر آن است که معرف ها تا چه اندازه وجوه مختلف یک مفهوم را می سنجند، از نظر چند تن از استادان و صاحب نظران استفاده گردید و به منظور سنجش اعتبار سازه[۱۲] که به میزان ارتباط معرف ها با جنبه ها و انتظارات نظری و ابعاد مرتبط با آن در تحقیق اشاره دارد، از تحلیل عاملی بهره گرفته شد. همچنین روایی همگرای[۱۳] آن با استفاده از نرم افزار PLS[14] سنجیده شد که معادل ۸۴۳۴/۰ و در سطح مطلوب و قابل قبولی ارزیابی گردید.

  ۳-۸-۳ پایایی کلی پرسشنامه

   مطابق جدول ۳-۳ نتیجه ی آزمون پایایی کل پرسشنامه (پرسشنامه رهبری و پرسشنامه مدیریت دانش) نشانده ی ضریب آلفای کرونباخ (۹۴۵/۰ (Alpha=است، این ضریب بیانگر این امر است که به طور کلی گویه های پرسشنامه از پایایی بالا و قابل قبولی برخوردارند.

  جدول۳-۳: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه

  ضریب الفا

  ۹۴۵/۰

  تعداد گویه ها

  ۵۶

  علاوه بر این مقدار پایایی هر یک از ابعاد پرسشنامه به طور مجزا از طریق نرم افزار pls سنجیده شد. بدین منظور مقدار آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب هر یک از ابعاد به صورت جداگانه سنجیده شد.

   مطابق جدول ۴-۳ مقدار آلفای کرونباخ مربوط به ابعاد رهبری تحول آفرین و تبادلی به ترتیب ۹۲۷۸/۰و ۶۹۲/۰ بدست آمده است که نشانگر پایایی بسیار بالا و قابل اطمینان است، همچنین در مورد مدیریت دانش نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۹۵۳۵/۰ محاسبه گردیده است، که در سطح مطلوبی می باشد. از آنجا که آلفای کرونباخ برای سنجش انسجام درونی شاخص های هر بعد به کار می رود، حداقل به دو شاخص در هر بعد نیاز داریم تا بتوانیم آن را محاسبه کنیم. بنابراین آلفای کرونباخ برای رهبری عدم مداخله گر که یک شاخص دارد، کاربردی ندارد.

  جدول ۴-۳: آلفای کرونباخ مربوط به متغییرهای مکنون مدل

  آلفای کرونباخ

  ابعاد

  ۹۲۷۸/۰

  رهبری تحول آفرین

  ۶۹۲/۰

  رهبری تبادلی

  ۱

  رهبری عدم مداخله گر

  ۹۵۳۵/۰

  مدیریت دانش

  مقدار ضریب پایایی مرکب[۱۵]، عامل دیگری است در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدل قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز، از ۰ تا ۱ متغییر است که مقادیر بالاتر از ۷/۰ پذیرفته شده بوده و مقادیر کمتر از ۶/۰ نامطلوب ارزیابی می گردد، که این ضریب برای رهبری تحول آفرین ۹۴۵۳/۰، رهبری تبادلی ۸۶۳۵/۰ و مدیریت دانش ۹۶۴۲/۰ محاسبه گردیده است. مقدار پایای مرکب برای متغییرهای مکنون با یک شاخص؛ مانند رهبری عدم مداخله گر برابر با ۱ است. مقادیر مربوط به این ضریب به طور خلاصه در جدول ۵-۳ ارائه شده است.

  جدول۵-۳: ضریب پایایی مرکب مربوط به متغییرهای مکنون مدل

  CR

  ابعاد

  ۹۴۵۳/۰

  رهبری تحول آفرین

  ۸۶۳۵/۰

  رهبری تبادلی

  ۹۶۴۲/۰

  مدیریت دانش

  ۴-۸-۳ روایی کلی پرسشنامه

  به منظور بررسی روایی کل پرسشنامه از روایی همگرا[۱۶] استفاده شد. روایی همگرا به این معناست که مجموعه شاخص ها، سازه اصلی را تبیین می کنند. به منظور ارزیابی روایی همگرا در نرم افزار SmartPLS از متوسط واریانس استخراج شده ( [17]AVE) استفاده می شود. مقدار این ضریب نیز از ۰ تا ۱ متغییر است که مقادیر بالاتر از ۵/۰ پذیرفته شده است. حداقل AVE معادل ۵/۰ بیانگر اعتبار همگرای کافی است، به این معنی که یک متغییر مکنون می تواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی شاخص هایش را تبیین کند.

  جدول۶-۳: ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل

  AVE

  ابعاد

  ۷۷۵۸/۰

  رهبری تحول آفرین

  ۷۶۰۳/۰

  رهبری تبادلی

  ۱

  رهبری عدم مداخله گر

  ۸۴۳۴/۰

  مدیریت دانش

  همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، مقدار AVE برای متغییرهای مکنون مدل بالاتر از ۵/۰ است. برای متغییر مکنونی که با یک شاخص سنجیده می شود مقدار  AVE برابر با ۱ است. بنابراین می توان گفت که روایی همگرای متغییرهای پرسشنامه در سطح مطلوبی قرار دارد.


  [۱] Multifactor Leaership Questionnaire

  [3] Multifactor Leaership Questionnaire

  [6] Knowledge Management Assessment Tool

  [7]American Productivity & Quality Center

  [13] Convergent Validity

  [14] Partial Least Squares

  [15] Composite Reliability(CR)

  [16] Convergent Validity

  [17] Average Variance Extracted

  Let’s

  آخرین محصولات فروشگاه فایل


برچسب‌ها: پرسشنامه,بررسی,مولفه,های,مدیریت,دانش,در,سازمان,و,اثر,سبک,رهبری,بر,اقدامات,آن,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۵:۲۶ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران
  بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها
  بازدید: 230 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 59 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 74

  یکی از اقلام پر اهمیت در صورتهای مالی اساسی هر شرکت و یا اداره امور مالی مربوط به آن شرکت و یا اداره را انجام می‌دهند این تحقیق در مورد امور مالی شرکت کربن میباشد فایل تحقیق ورد در 77 صفحه قابل ویرایش حجم فایل 300 کیلو بایت

  قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  خرید

   با توجه به ماهیت کاری شرکت کربن ایران، تامین تکنولوژی و تجهیزات به کارگرفته شده جهت پیشبرد و اهداف شرکت متکی به تامین موقع و صحیح امور مالی مورد نیاز است اداره حسابداری امور مالی مربوط به کلیه امور مربوط به صدور اسناد، صدور چک، بودجه بندی، انبار، حسابداری اموال و حقوق و دستمزد کارگران شاغل در شرکت از قبیل اقدامات پرسنلی کارگران حضور غیاب مواد و اطلاعات مربوط به وام و اقساط وام اعلام شماره حساب بانکی مربوطه به کارکنان را به عهده دارند. برای انجام موارد بالا فرمهای مخصوصی وجود دارند که ذیلا به تشریح مهمترین آنها می‌پردازیم چهارچوب کلی کار در حسابداری حقوق و دستمزد به این صورت است که اداراتی که کارگران در آن ادارات شاغل هستند اطلاعات مورد نظر را بر روی فرمهای مربوطه وارد کرده و برای حسابداری حقوق و دستمزد و جهت منگنه زنی (پانچ کردن) به واحد کامپیوتر ارسال می دارد. 

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                          صفحه

  مقدمه : امور مالی مربوط به شرکت کربن ......................................................... 1

  تاریخچه: شرکتکربن ایران(سهامی عام)  IRAN CARBON COMPANY...... 2

  فصل اول: چارت مدیریت .................................................................................... 3

  فصل دوم: انبارداری........................................................................................... 6

  فصل سوم: حقوق و دستمزد.............................................................................. 45

  فصل چهارم: صدور اسناد................................................................................. 64

  فصل پنجم: بودجه.............................................................................................. 68

  فصل ششم: صدور چک..................................................................................... 74

  قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : امور مالی شرکت کربن , حسابداری شرکت کربن , بررسی امور مالی شرکت کربن


برچسب‌ها: بررسی,امور,مالی,مربوط,به,شرکت,کربن,ایران,
+ نوشته شده در جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۲۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند

پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند

  دید کلی :

  پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  توضیحات کامل :

  پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  فهرست مطالب

  مقدمه

  ورودی های سیستم دفتر داری و صدور سند

  خروجی های سیستم دفتر داری و صدور سند

  اهم وظایف سیستم دفتر داری و صدور سند

  شرح و فلوچارت گردش عملیات صدور سند

  فعالیت رسیدگی به اسناد

  سند حسابداری

  نظام طبقه بندی حساب ها ( کدینگ)

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


برچسب‌ها: پاورپوینت,بررسی,سیستم,دفترداری,و,صدور,سند,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

پاورپوینت بررسی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت بررسی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

  دید کلی :

  پاورپوینت بررسی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  توضیحات کامل :

  پاورپوینت بررسی ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  فهرست مطالب

  دلایل شكست استراتژی‌ها

  الگوی جامع مدیریت استراتژیک

  چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی

  ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

  ماتریس SPACE - نمونه متغیرها

  ماتریس SPACE - نمونه استراتژی ها

  بر نامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد قزوین با استفاده از ماتریس space

  نقاط قوت

  فرصت‌ها

  تهدیدات

  تجزیه و تحلیل و تشكیل ماتریس SPACE برای شناخت استراتژی كلی

  استراتژی های یکپارچگی
  یکپارچگی عمودی رو به جلو
  یکپارچگی عمودی رو به عقب
  یکپارچگی افقی
  استراتژی های متمرکز
  رسوخ در بازار
  توسعه بازار

  توسعه محصول
  استراتژی های تنوع

  تنوع همگون
  تنوع ناهمگون
  تنوع افقی
  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


برچسب‌ها: پاورپوینت,بررسی,ماتریس,ارزیابی,موقعیت,و,اقدام,استراتژیک,(SPACE),
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۰۹ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی منحنی یادگیری

پاورپوینت بررسی منحنی یادگیری

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت بررسی منحنی یادگیری

  دید کلی :

  پاورپوینت بررسی منحنی یادگیری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت ) در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  توضیحات کامل :

  پاورپوینت بررسی منحنی یادگیری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت ) در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  فهرست مطالب

  مقدمه

  تعریف منحنی یادگیری

  نمودار منحنی یادگیری صعودی

  برخی شرایط تولید که بر منحنی یادگیری اثر می گذارند

  شرایط لازم جهت اجرای منحنی یادگیری

  منحنی یادگیری فروش

  مراحل یادگیری فروش

  طراحی مجدد محصولات

  شبکه سازی و استفاده ازآن

  اثرات تجربه های مشترک

  محاسبه منحنی یادگیری

  محاسبه منحنی یادگیری از طریق مدل رایت

  کاربردهای منحنی یادگیری

  محدویت های منحنی یادگیری

  نتیجه گیری

  منابع

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و املایی رعایت گردیده است.


برچسب‌ها: پاورپوینت,بررسی,منحنی,یادگیری,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۰۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی

پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی

  دید کلی :

  پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی در 47 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  توضیحات کامل :

  پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی در 47 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

  فهرست مطالب

  تعریف مالیات

  مفاهیم مربوط به مالیات

  اشخاص مشمول مالیات

  انواع مالیات

  مالیات بر دارایی ( مالیات بر ارث)

  مزایا و معایب مالیتهای مستقیم

  مالیات بر دارایی ( حق تمبر)

  مالیات بر درآمد ( مالیات بر اجاره)

  مالیات بر درآمد ( مالیات بر نقل و انتقال املاک)

  مالیات بر درآمد ( مالیات بر حقوق)

  مالیات بر درآمد (مالیات بر درآمد مشاغل)

  مالیات بر درآمد ( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)

  مالیات بر درآمد کشاورزی

  مالیات بر درآمد ( مالیات بر درآمد اتفاقی)

  مالیات بر درآمد ( مالیات بر درآمد ناشی از منابع مختلف )

  سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات

  نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات

  مقابله هزینه ها با درآمد فروش

  روشهای مدیریت

  مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری

  خالص زیان سنواتی

  مقایسه دیدگاه هزینه ها با دیدگاه دارایی - بدهی

  ارائه نتایج تخصیص مالیات

  تخصیص طی دوره مالیات

  روش خالص از مالیات

  پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.


برچسب‌ها: پاورپوینت,بررسی,مالیات,بر,درآمد,درحسابداری,مالی,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۵۶ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی روستای آتان الموت

پاورپوینت بررسی روستای آتان الموت

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پاورپوینت بررسی روستای آتان الموت

  دید کلی :

  پاورپوینت بررسی روستای آتان الموت در 102 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

  توضیحات کامل :

  پاورپوینت بررسی روستای آتان الموت در 102 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

  فهرست مطالب

  - مقدمه
  - منظر روستا
  - موقعیت، نقش و جایگاه روستا در شهرستان
  - تقسیمات كشوری شهرستان
  - موقعیت طبیعی شهرستان
  - موقعیت جغرافیایی و تقسیمات بخش رودبارالموت
  - تقسیمات بخش رودبارالموت
  - مطالعات محیطی
  -شیب
  -دفع آب های سطحی
  -بررسی وضعیت پوشش گیاهی روستا
  -بررسی وضعیت اقلیمی روستا
  -مطالعات اجتماعی ـ فرهنگی
  -ویژگی‌های فرهنگی
  -پوشش
  -سنت و آیین
  -دین و مذهب
  -ویژگی‌های مدیریتی
  -تاریخچه (پیدایش، تكوین و گسترش روستا)
  -نام گذاری
  -مسجد و میدانگاهی
  -امامزاده
  -مطالعات اقتصادی
  -سازمان و ساختار فضایی- كالبدی
  -شناخت ساختار و سازمان فضایی كالبدی
  -شناخت محله‌ها
  -نحوه استفاده از زمین
  -بررسی ویژگی های واحد های مسکونی
  -کارکرد گوناگون بام
  -جدول کاربری و فعالیت ها
  -شناخت ساختمایه بومی روستا
  -انواع آسمانه
  -ساختمایه    
  -عناصر شاخص روستا
  -دسترسی ها
  -شیب معابر
  -سیمای روستا
  -ویژگی منظر روستا
  -جدول آسیب شناسی کالبدی
  - منابع

  چکیده:

  موقعیت شهرستان قزوین
  مرکز استان
  واقع در شمال استان
  از شمال و شمال شرق به شهرستان های تنکابن، رامسر و رودسر در استان های گیلان و مازندران
  از شرق  به شهرستان های آبیک و بویین زهرا و تاکستان
  یكی از بخش‌های شش‌گانه قزوین
  از شمال به شهرستان رودبار و قسمتی از رودسر
  از شرق به رامسر و تنكابن
  از جنوب به شهر آبیك و مركزی قزوین
  از غرب به شهرستان ابهر و بخش طارم سفلی
  در بالا دست ترین عرصه‌ی روستا در جایی كه شیب زمین ملایم می شود مراتع شكل گرفته اند
  عرصه‌ی باغ ها در جایی كه شیب زمین افزایش می یابد، متصل به مراتع شكل گرفته اند
  درختان میوه چون گیلاس، آلبالو، زردآلو، گردو
  درختان سپیدار و تبریزی


برچسب‌ها: پاورپوینت,بررسی,روستای,آتان,الموت,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۹:۵۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)